post

SZKODA W ALIANZ DIRECT

ZGŁOSZENIE SZKODY W ALLIANZ DIRECT MOŻE ODBYĆ SIĘ W DWOJAKI SPOSÓB.

PIERWSZYM Z NICH JEST SKONTAKTOWANIE SIĘ Z CALL CENTER DZWONIĄC POD NUMER:

      0 801 10 20 30 – DLA TELEFONÓW STACJONARNYCH

      +48 22 567 12 02 – DLA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ DZWONIĄC Z ZAGRANICY

      BĘDĄ PAŃSTWO MUSIELI PODAĆ KONSULTANTOWI ALLIANZ NASTĘPUJĄCE DANE:

    – NR POLISY AUTOCASCO,

    – DATĘ I MIEJSCE ZDARZENIA,

    – DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE OSOBY UBEZPIECZONEJ,

    – NR REJESTRACYJNY POJAZDU,

    – RODZAJ USZKODZEŃ POJAZDU,

    – OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA,

    – DANE ADRESOWE JEDNOSTKI POLICJI INTERWENIUJĄCEJ NA MIEJSCU ZDARZENIA (O ILE POLICJA BYŁA POWIADOMIONA O ZDARZENIU),

    – MIEJSCE, GDZIE MOGĄ ODBYĆ SIĘ OGLĘDZINY POJAZDU (MIEJSCE I CZAS OGLĘDZIN POJAZDU ZOSTANIE POTWIERDZONE PRZEZ MOBILNEGO RZECZOZNAWCĘ, KTÓRY SKONTAKTUJE SIĘ W CIĄGU DWÓCH DNI OD ZAREJESTROWANIA SZKODY PRZEZ KONSULTANTA INFOLINII ALLIANZ).

CALL CENTER JEST CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00–20.00 ORAZ W SOBOTY W GODZINACH 9.00–15.00. GDY ZDECYDUJĄ SIĘ PAŃSTWO NA ZGŁOSZENIE SZKODY W INNYCH GODZINACH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE, WYSTARCZY ZOSTAWIĆ WIADOMOŚĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI NA AUTOMATYCZNEJ SEKRETARCE CALL CENTER,  A KONSULTANCI SĄ ZOBOWIĄZANI ODDZWONIĆ DO PAŃSTWA W NASTĘPNY DZIEŃ ROBOCZY. POINFORMUJĄ ONI PAŃSTWA O PROCEDURACH ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ SZKÓD, PODADZĄ INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKIE DOKUMENTY MUSZĄ PAŃSTWO ZEBRAĆ ORAZ WYŚLĄ SMS-A Z NUMEREM IDENTYFIKACYJNYM TEJ SZKODY. NA ADRES MAILOWY DOSTANĄ PAŃSTWO FORMULARZ, KTÓRY NALEŻY WYPEŁNIĆ DO CZASU PRZYJAZDU RZECZOZNAWCY Z TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO ALLIANZ.

SZKODĘ RÓWNIEŻ MOŻNA ZGŁOSIĆ OSOBIŚCIE. PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ ADRESY CENTRÓW LIKWIDACJI SZKÓD I OCENY RYZYKA (CLSIR), DO KTÓRYCH NALEŻY SIĘ UDAĆ W CELU ZGŁOSZENIA SZKODY:

   – CLSIOR WARSZAWA, UL. OSTROBRAMSKA 86, 04-163

   – CLSIOR GDAŃSK, UL. GRUNWALDZKA 413, 80-309

   – CLSIOR POZNAŃ, UL. WOLSZTYŃSKA 5, 60-361

   – CLSIOR KATOWICE, UL. MURCKOWSKA 18A/1, 40-265

NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

   – DOWÓD REJESTRACYJNY,

   – KARTĘ POJAZDU,

   – PRAWO JAZDY KIERUJĄCEGO POJAZDEM W CHWILI SZKODY,

   – DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ,

   – OŚWIADCZENIE SPRAWCY SZKODY LUB DANE DOTYCZĄCE SPRAWCY ORAZ JEGO POLISY OC   (W PRZYPADKU SZKÓD ZGŁASZANYCH W RAMACH UBEZPIECZENIA OC SPRAWCY),

   – POLISĘ AC (DLA SZKÓD ZGŁASZANYCH Z TEGO UBEZPIECZENIA),

   – KOMPLET KLUCZYKÓW, PILOTÓW SŁUŻĄCYCH DO OTWARCIA LUB URUCHOMIENIA POJAZDU   ORAZ URUCHOMIENIA URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH POJAZD PRZED KRADZIEŻĄ (W   PRZYPADKU SZKÓD POLEGAJĄCYCH NA KRADZIEŻY POJAZDU).

OD MOMENTU ZGŁOSZENIA SZKODY RZECZOZNAWCA MA DWA DNI NA SKONTAKTOWANIE SIĘ Z PAŃSTWEM W CELU USTALENIA MIEJSCA SPOTKANIA NAJBARDZIEJ DOGODNEGO DLA OBU STRON, ABY MÓC OSZACOWAĆ SZKODY, ZROBIĆ ZDJĘCIA USZKODZEŃ, SPORZĄDZIĆ STOSOWNE DOKUMENTY.