post

SKODA W TU COMPENSA

ZGŁOSIĆ SZKODĘ W TOWARZYSTWIE UBEZPIECZENIOWYM COMPENSA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE PO JEJ STWIERDZENIU. COMPENSA UDOSTĘPNIA SWYM KLIENTOM KILKA SPOSOBÓW ZGŁASZANIA SZKÓD.

ZGŁOSIĆ SZKODĘ Z TYTUŁU OC, AC, NNW MOŻEMY NA STRONIE : HTTP://SZKODY.COMPENSA.PL/  ZNAJDZIECIE SIĘ PAŃSTWO W INTERNETOWYM CENTRUM REJESTRACJI SZKÓD T.U. COMPENSA S.A. TERAZ BEZPROBLEMOWO MOŻNA WYBRAĆ RODZAJ SZKODY ZAISTNIAŁEJ PODCZAS ZDARZENIA I Z JAKIEGO TYTUŁU BĘDZIE SIĘ DOMAGAĆ ODSZKODOWANIA.

W INTERNETOWYM CENTRUM REJESTRACJI SZKÓD T.U. COMPENSA S.A. MOGĄ PAŃSTWO ZGŁOSIĆ :

       – SZKODĘ KOMUNIKACYJNĄ Z TYTUŁU OC LUB AC

       – SZKODĘ NA OSOBIE Z UBEZPIECZENIA OC

       – SZKODĘ Z UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

       – SZKODĘ, KTÓRA POWSTAŁA W WYNIKU CZĘŚCIOWEJ LUB CAŁKOWITEJ KRADZIEŻY POJAZDU,   CZYLI Z TYTUŁU AC

      – SZKODĘ Z UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)

      – SZKODĘ Z UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

      – SZKODĘ Z UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO COMPENSA ZDROWIE

NIEZBĘDNYMI DOKUMENTAMI DO ZGŁOSZENIA SZKODY KOMUNIKACYJNEJ SĄ:

      1. PRAWO JAZDY WŁAŚCICIELA USZKODZONEGO POJAZDU

      2. DOWÓD REJESTRACYJNY USZKODZONEGO POJAZDU

      3. OŚWIADCZENIE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA DANE ZDARZENIE JEŚLI SZKODA BĘDZIE ZGŁASZANA Z TYTUŁU OC SPRAWCY

CENTRALNA REJESTRACJA SZKÓD

JEŚLI WOLĄ PAŃSTWO BEZPOŚREDNIO SKONSULTOWAĆ SIĘ Z AGENTEM UBEZPIECZENIOWYM COMPENSY, LUB MAJĄ PAŃSTWO JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI ODNOŚNIE WYPEŁNIANIA FORMULARZA, MOŻNA SKORZYSTAĆ Z  INFOLINII T.U. COMPENSA, KTÓRA CZYNNA JEST CAŁĄ DOBĘ. WYSTARCZY, ŻE ZADZWONIMY POD JEDEN Z PONIŻSZYCH NUMERÓW:

      0801 120 000 

      (022) 501 61 00

KONSULTANT PODA, JAKIE DOKUMENTY BĘDĄ NIEZBĘDNE DO WYPŁATY ODSZKODOWANIA, ZAPYTA O PAŃSTWA DANE OSOBOWE, NR POLISY, RODZAJ SZKODY, O OPIS ZDARZENIA ORAZ WSTĘPNIE UMÓWI NA SPOTKANIE Z RZECZOZNAWCĄ W CELU OGLĘDZIN I WYCENIENIA SZKODY.

ODPOWIEDNIE FORMULARZE DO ZGŁOSZENIA SZKODY ZNAJDĄ PAŃSTWO NA TRONIE INTERNETOWEJ:HTTP://WWW.COMPENSA.PL/ZGŁOSZENIESZKODY/TABID/138/DEFAULT.ASPX WYSTARCZY FORMULARZE WYDRUKOWAĆ, WYPEŁNIĆ I PRZESŁAĆ NA ADRES CENTRALNEJ REJESTRACJI SZKÓD COMPENSY.