SZKODA W HDI

W HDI SZKODY Z TYTUŁU NNW, AC, OC NALEŻY ZGŁASZAĆ OSOBIŚCIE. PONIŻEJ PODANO DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZGŁOSZENIA SZKÓD Z TYTUŁU NNW, OC, AC:

W CELU ZGŁOSZENIA SZKODY Z TYTUŁU NNW NALEŻY MIEĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY:

      – DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY NASZĄ TOŻSAMOŚĆ

      – POTWIERDZENIE ZAJŚCIA ZDARZENIE NP. OŚWIADCZENIE POLICJI, STRAŻY POŻARNEJ, PRZEWOŹNIKA, ŚWIADKÓW, ZAKŁADU PRACY

      – ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O NASZEJ NIEDYSPOZYCJI W WYNIKU WYPADKU, PRZEBIEG CHOROBY, BADANIA LEKARSKIE, WSZELKIE PRZEŚWIETLENIA POTRZEBNE DO ZDIAGNOZOWANIA CHOROBY ORAZ WSZELKIE WYNIKI ANALIZ MEDYCZNYCH

      – ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY LEKARSKIEJ

      – ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POBYT W SZPITALU

      – ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE OKREŚLAJĄCE CZAS NIEZDOLNOŚCI DO PRACY/NAUKI

      – ZAŚWIADCZENIE O ZAKOŃCZENIU LECZENIA I REHABILITACJI

      – FAKTURĘ ZA KOSZTY LECZENIA, REHABILITACJI, ZAKUPU PROTEZ, ORTEZ, BALKONIKÓW I INNYCH MEDYKAMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO FUNKCJONOWANIA

      – WSZELKIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE WYPADKU, NP.: DODATKOWE WYJAŚNIENIA/OŚWIADCZENIA, DOKUMENT UPOWAŻNIAJĄCY DO KIEROWANIA DANYM POJAZDEM GDY ZAJDZIE TAKA POTRZEBA

GDY STWIERDZIMY SZKODĘ MAMY 6 MIESIĘCY NA JEJ ZGŁOSZENIE, JEDNAKŻE HDI ASEKURACJA NALEGA NA NATYCHMIASTOWE JEJ ZGŁOSZENIE. JEŚLI OFIARA WYPADKU ZMARŁA NALEŻY, SKŁADAJĄC PODANIE O ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU NNW, PRZEDŁOŻYĆ RÓWNIEŻ AKT ZGONU.

JEŚLI CHODZI O ZGŁOSZENIE SZKODY Z TYTUŁU OC (GDY SPRAWCA JEST UBEZPIECZONY W HDI ASEKURACJA)POWINNIŚMY MIEĆ ZE SOBĄ:

      – DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU

      – DOWÓD OSOBISTY LUB INNY POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ POSZKODOWANEGO LUB ZGŁASZAJĄCEGO SZKODĘ ORAZ PRAWO JAZDY KIERUJĄCEGO POJAZDEM POSZKODOWANEGO

      – POLISĘ OC POSZKODOWANEGO

      – DANE OSOBOWE I ZAŚWIADCZENIE SPRAWCY WYPADKU SPORZĄDZONE NA MIEJSCU ZDARZENIA

GDY ZGŁASZAMY SZKODĘ Z TYTUŁU AC I JESTEŚMY UBEZPIECZENI W HDI ASEKURACJA POWINNIŚMY POSIADAĆ:

      – DOWÓD REJESTRACYJNY NASZEGO POJAZDU

      – DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY NASZA TOŻSAMOŚĆ

      – POLISĘ AUTO CASCO ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

      – PRAWO JAZDY OSOBY KIERUJĄCEJ W CHWILI ZDARZENIA SAMOCHODEM UBEZPIECZONEGO

      – OŚWIADCZENIE SPRAWCY WYPADKU

      – DOKUMENTY POCHODZENIA POJAZDU. TYCZY SIĘ TO JEDNAK TYCH KLIENTÓW, KTÓRZY DO CHWILI UBEZPIECZENIA W HDI ASEKURACJA POSIADALI POJAZD KRÓCEJ NIŻ 3 LATA

WSZELKIE DRUKI DO POBRANIA  ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE:

HDI-ASEKURACJA.PL/18676

ADRESY SIEDZIB CENTRÓW LIKWIDACJI SZKÓD HDI ASEKURACJA ZNAJDĄ PAŃSTWO NA WIRTUALNEJ

MAPCE:

HDI-ASEKURACJA.PL/21877

WYSTARCZY KLIKNĄĆ NA MAPCE NA DOWOLNE MIASTO ZAZNACZONE ZIELONĄ KROPKĄ, ABY OTRZYMAĆ DOKŁADNE DANE ADRESOWE DANEJ SIEDZIBY TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO, NUMER TELEFONU ORAZ GODZINY OTWARCIA. DODATKOWO WPISUJĄC W PODANE POLE MIEJSCE NASZEGO AKTUALNEGO POBYTU MOŻEMY UZYSKAĆ DOKŁADNĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ DO INTERESUJĄCEJ NAS AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ.

W CELU ZACZERPNIĘCIA DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT ZGŁASZANIA SZKÓD, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z KONSULTANTAMI INFOLINII HDI ASEKURACJA DLA KLIENTÓW POD NUMERAMI TELEFONÓW:

0 801 384 500 DLA TELEFONÓW STACJONARNYCH

+48 48 340 00 14 DLA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

INFOLINIE TE CZYNNE SĄ PRZEZ PIĘĆ DNI W TYGODNIU, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU  W GODZINACH OD 8:00 DO 17:00.