SZKODA W LIBETY DIRECT

TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE LIBERTY DIRECT KŁADZIE OGROMNY NACISK NA SZYBKOŚĆ,  FACHOWOŚĆ W WYPŁACANIU ZADOŚĆUCZYNIEŃ Z TYTUŁU ODSZKODOWAŃ NA OSOBIE LUB MIENIU.

DZIĘKI TEMU, JEŚLI RZECZOZNAWCA JEST W POBLIŻU MIEJSCA WYPADKU, MOŻE PRZYJECHAĆ POD PODANY PRZEZ NAS ADRES I OD RAZU SPORZĄDZIĆ STOSOWNĄ DOKUMENTACJĘ, OCENIĆ SZKODĘ, SFOTOGRAFOWAĆ USZKODZENIA WYNIKŁE W WYPADKU. TO OCZYWIŚCIE ZNACZNIE SKRÓCI PROCEDURĘ LIKWIDACJI SZKODY A CO ZA TYM IDZIE, SZYBCIEJ OTRZYMAMY ODSZKODOWANIE.

W CELU ZGŁOSZENIA SZKODY NALEŻY ZADZWONIĆ POD NUMER:

0 22 589 95 21

JEŚLI Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH NIE MOŻEMY OD RAZU ZGŁOSIĆ SZKODY, MAMY NA TO 3 DNI OD MOMENTU WYPADKU. GDY W GRĘ WCHODZI KRADZIEŻ POJAZDU, LIBERTY DIRECT DAJE NAM 24 GODZINY NA  ZGŁOSZENIE KRADZIEŻY OD CHWILI STWIERDZENIA SZKODY. W WIĘKSZOŚCI OWU (OGÓLNYCH WARUNKACH UMOWY) LIBERTY DIRECT WRĘCZ ZASTRZEGA SOBIE, ŻE ZNACZNE PRZEKROCZENIE WYŻEJ PODANEGO LIMITU CZASOWEGO, ZARÓWNO W PRZYPADKU KRADZIEŻY JAK I STRAT W MIENIU, MOŻE SPOWODOWAĆ ODMOWĘ WYPŁATY ODSZKODOWANIA PRZEZ UBEZPIECZYCIELA.

PRZY ZGŁASZANIU SZKODY PRZEZ TELEFON, BĘDZIEMY POPROSZENI O PODANIE NASTĘPUJĄCYCH INFORMACJI:

      – NUMER POLISY OC SPRAWCY SZKODY, NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU ORAZ JEGO MARKĘ

      – NUMER POLISY AC (GDY SKŁADAMY ROSZCZENIE O ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU AUTOCASCO)

      – NUMER REJESTRACYJNY ORAZ MARKĘ POJAZDU OSOBY POSZKODOWANEJ

      – DATĘ, MIEJSCE ORAZ PRZEBIEG ZDARZENIA

      – ADRES JEDNOSTKI POLICJI, KTÓRA PRZYJECHAŁA NA MIEJSCE ZDARZENIA

      – DANE OSOBOWE, ADRES ZAMIESZKANIA, NR TELEFONU, EWENTUALNIE  E-MAIL OSOBY POSZKODOWANEJ

      – USZKODZENIA W POJEŹDZIE WYNIKŁE W WYPADKU

DO 24 GODZIN OD MOMENTU ZGŁOSZENIA SZKODY, RZECZOZNAWCA – LIKWIDATOR SZKODY SKONTAKTUJE SIĘ Z NAMI (JEŚLI NIE ZOSTAŁ WEZWANY OD RAZU NA MIEJSCE ZDARZENIA) W CELU OGLĘDZIN POJAZDU, OCENY SZKODY ORAZ SFOTOGRAFOWANIA USZKODZEŃ. DOSTARCZY NAM RÓWNIEŻ ODPOWIEDNI DRUK, DZIĘKI KTÓREMU ZGŁOSZENIE SZKODY BĘDZIE MIAŁO MOC PRAWNĄ. JEŚLI CHCEMY ZAOSZCZĘDZIĆ NA CZASIE, MOŻEMY WYDRUKOWAĆ TEN DOKUMENT ZA POMOCĄ PONIŻSZEGO LINKU I UZUPEŁNIĆ GO PRZED PRZYBYCIEM RZECZOZNAWCY:

LIBERTY_DIRECT_FORMULARZ_SZKODY_20071010.PDF

W TRAKCIE SPOTKANIA Z LIKWIDATOREM SZKODY, BĘDĄ NAM POTRZEBNE NASTĘPUJĄCE DANE ORAZ DOKUMENTY:

W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SZKODY Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA AC:

      – NUMER POLISY AUTOCASCO (AC)

      – NUMER REJESTRACYJNY ORAZ MARKA POJAZDU WINOWAJCY

      – NUMER REJESTRACYJNY ORAZ MARKA POJAZDU OSOBY POSZKODOWANEJ

      – DATA, MIEJSCE ORAZ OPIS ZDARZENIA

      – DANE ADRESOWE JEDNOSTKI POLICJI, KTÓRĄ WEZWANO NA MIEJSCE ZDARZENIA

      – DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE OSOBY POSZKODOWANEJ

      – OPIS SZKODY POWSTAŁEJ W EFEKCIE WYPADKU

JEŚLI POJAZD ZOSTAŁ SKRADZIONY, MAMY OBOWIĄZEK ZDAĆ KOMPLET KLUCZYKÓW I STEROWNIKI SŁUŻĄCE DO OTWARCIA LUB URUCHOMIENIA POJAZDU ORAZ URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH POJAZD PRZED KRADZIEŻĄ, OKREŚLONYCH W OWU (OGÓLNYCH WARUNKACH UMOWY)

W PRZYPADKU SZKODY Z TYTUŁU OC I DOSZŁO DO USZKODZENIA MIENIA:

      – NUMER POLISY OC

      – DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SZKODĘ

      – PRAWO JAZDY

      – DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU. JEŚLI DOWÓD ZATRZYMAŁA NAM POLICJA, POWINNIŚMY DONIEŚĆ ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE JEGO ZATRZYMANIE

      – INNE DOKUMENTY POJAZDU, NP. KARTA POJAZDU

      – DOKUMENTY UZYSKANE NA MIEJSCU ZDARZENIA

      – OŚWIADCZENIE SPRAWCY WYPADKU

W PRZYPADKU SZKODY Z TYTUŁU OC I MIAŁA MIEJSCE SZKODA NA OSOBIE:

      – NUMER POLISY OC SPRAWCY WYPADKU

      – NUMER REJESTRACYJNY ORAZ MARKA POJAZDU SPRAWCY

      – DATA I MIEJSCE ZDARZENIA

      – DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE POSZKODOWANEGO RAZ ZESTAWIENIE URAZÓW POWSTAŁYCH W WYPADKU

      – DOKŁADNY OPIS ZDARZENIA

      – MIEJSCE UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY OFIAROM WYPADKU ORAZ OPIS I ADRESY PLACÓWEK, W KTÓRYCH KONTYNUOWANO LECZENIE\

DOKŁADNĄ WYCENĘ SZKODY RZECZOZNAWCA PRZEDSTAWI NAM DO 3 DNI OD OGLĘDZIN POJAZDU. TO OD NAS ZALEŻY, CZY ZDECYDUJEMY SIĘ NA WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA DO RĘKI, CZY PIENIĄDZE MAJĄ WPŁYNĄĆ AUTOMATYCZNIE DO WARSZTATU (WYBIERANEGO PRZEZ NAS), GDZIE NASZ POJAZD JEST NAPRAWIANY.