SZKODA W MTU

ISTNIEJE WIELE RÓŻNYCH SPOSOBÓW ZGŁASZANIA SZKODY W MTU.

MOŻEMY ZGŁOSIĆ JĄ POPRZEZ:

– WYSŁANIE LISTU POD DRES:

MTU MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
81-731 SOPOT
UL. HESTII 1

– WYSŁANIE FAKSU POD NR 058 – 555 63 02

– WYSŁANIE WIADOMOŚCI POCZTĄ INTERNETOWĄ NA ADRES MTU@MTUSA.PL

– POPRZEZ FORMULARZE ON-LINE NA  STRONIE REPORTDAMAGE

– ZATELEFONOWANIE NA  INFOLINIIE NA NUMER :

0 801 107 108 Z TELEFONU STACJONARNEGO 

+48 58 555 62 22 Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO

INFOLINIE CZYNNE SĄ CAŁĄ DOBĘ, WIĘC O KTÓREJKOLWIEK GODZINIE SZKODA MA MIEJSCE, MOŻEMY ZGŁOSIĆ JĄ NATYCHMIASTOWO. DZIĘKI INFOLINII MOŻNA USTALIĆ DATĘ I MIEJSCE SPOTKANIA Z JEDNYM ZE 100 LIKWIDATORÓW SZKODY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI. MTU ZAPEWNIA STAWIENIE SIĘ EKSPERTA EPU W 48 GODZIN OD CHWILI ZGŁOSZENIA SZKODY.          W ZAKRES OBOWIĄZKÓW LIKWIDATORA SZKÓD WCHODZI SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI SZKODY, ZROBIENIE ZDJĘĆ USZKODZONYCH CZĘŚCI POJAZDU, WYCENĘ SZKODY..

W CELU ZGŁOSZENIA SZKODY BĘDĄ PAŃSTWO MUSIELI PODAĆ KONSULTANTOWI MOJEJ INFOLINII NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

1. NR POLISY OC SPRAWCY SZKODY,

2. MARKA POJAZDU,

3. NR REJESTRACYJNY POJAZDU SPRAWCY,

4. MARKA POJAZDU,

5. NR REJESTRACYJNY POJAZDU POSZKODOWANEGO,

6. DATA I MIEJSCE ZDARZENIA,

7. DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE POSZKODOWANEGO,

8. RODZAJ USZKODZEŃ POJAZDU POSZKODOWANEGO,

9. OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA,

10. MIEJSCE GDZIE MOGĄ ODBYĆ SIĘ OGLĘDZINY POJAZDU

 GDY TYLKO CHCEMY ZASIĘGAĆ INFORMACJI O TYM KIEDY OTRZYMAMY ODSZKODOWANIE I JAK WYSOKIE ONO BĘDZIE MOŻEMY, ZADZWONIĆ POD NUMER 0 801 107 108 Z TELEFONU STACJONARNEGO LUB +48 58 555 62 22 Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO. WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT PAŃSTWA ZGŁOSZENIA UDZIELANE SĄ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00 – 20.00.